konto pro dobrovolné příspěvky pro papoušky  250 851 131 / 0300
IBAN: CZ85 0300 0000 0002 5085 1131, BIC: CEKOCZPP

1. Sponzorství papoušků – od 200 Kč měsíčně
2. Jednorázový dar papouškům – od 200 Kč

Certifikáty dárců, kteří přispěli celkem 5 000 Kč a více: