konto pro dobrovolné příspěvky pro papoušky  250 851 131 / 0300
IBAN: CZ85 0300 0000 0002 5085 1131, BIC: CEKOCZPP

1. Sponzorství papoušků – od 500 Kč měsíčně
2. Jednorázový dar papouškům – od 500 Kč

Certifikáty dárců, kteří přispěli jednorázově 10 000 Kč a více nebo zcela pravidelně přispívají každý měsíc 1000 Kč měsíčně: