Deník Metro a idnes.cz

Deník Aha!

tn.nova.cz

Článek fotografa a spisovatele Ondřeje Nefa

Mladá fronta dnes

Český rozhlas Regina

Časopis Prahy 1